DAINGANXANH.COM

Sách: Các học thuyết quản lý

PTS. NGUYỄN THỊ DOAN

 

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/11EUkoa0PYpVeqZyXkQCpqn7F0FTYCOJ3/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]

Chuyên mục

Tác giả

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *