Sáng tạo thuật toán và lập trình

Bộ sách 3 tập của tác giả Nguyễn Xuân Huy
Tập 1
[scribd-doc doc=”287608431″ key=”dainganxanh” ] Tập 2
[scribd-doc doc=”287614788″ key=”dainganxanh” ] Tập 3
[scribd-doc doc=”287614792″ key=”dainganxanh” ]