DAINGANXANH.COM

Shortest but not fastest

Vật lý và cuộc sống – Đường đi ngắn nhất là đường thẳng nhưng đường đi nhanh nhất lại không phải là nó mà là một đường cong mềm mại.

YouTube player

Tác giả

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *