dainganxanh's blog (since 2005)

Tứ cú vô danh v2.02

Mỗi người có một hướng để đi

Một nơi để về một người để nhớ

Đâu như ta suốt nửa đời trăn trở

Chưa biết đường về, tìm mãi hướng đi

null

About the author

dainganxanh

Leave a Comment