DAINGANXANH.COM

Thẻ: đánh giá

  • CITAS – công cụ phân tích, đánh giá câu hỏi và đề thi trắc nghiệm

    CITAS được thiết kế dựa trên lý thuyết khảo thí cổ điển, là một công cụ đơn giản, dễ sử dụng dành cho giáo viên, chuyên gia đo lường và đánh giá nhằm đánh giá các câu hỏi thi và bài thi. Người dùng chỉ cần nhập hoặc dán dữ liệu vào file Excel, kết quả…

  • Index of Item-Objective Congruence (IOC)

    Khỏi cần type câu mở đầu ha J Index of Item-Objective Congruence (IOC) được đề xuất bởi Rovinelli và Hambleton năm 1977[3]. IOC là chỉ số đo sự phù hợp của câu hỏi đối với mục tiêu khảo sát, có thể hiểu là “Độ giá trị nội dung” (Content validity) và thực chất IOC chính…