DAINGANXANH.COM

Thẻ: IoT

  • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

    Chúng ta đang tiến tới một cuộc cách mạng công nghệ làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp. Xét về phạm vi, mức độ và tính phức tạp, sự dịch chuyển này không giống với bất kỳ điều gì mà con người từng trải qua –…

  • Camera thông minh

    Chiếc camera với nhiều tính năng thông minh và nhiều tính năng thông minh khác như ghi hình cả khi trời tối, chỉ ghi hình khi có người, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài đến, xem lại hình ảnh đến 60 ngày…. Tình huống ứng dụng Bạn đang ngồi làm việc tại cơ quan, và… bạn đang…