DAINGANXANH.COM

Thẻ: lập trình android

  • Khóa học Lập trình ứng dụng điện thoại Android

    Yêu cầu Học sinh cần có laptop và điện thoại thông minh Android để sử dụng trong buổi học. Học sinh đã biết về lập trình căn bản hoặc chưa từng học lập trình nhưng có tiếng Anh tốt. (Nếu chưa đáp ứng hãy tham gia Khóa học lập trình sáng tạo căn bản – Scratch…