DAINGANXANH.COM

Thẻ: SQL

  • Các kiểu dữ liệu trong SQL Server

    Kiểu dữ liệu chuỗi kí tự trong SQL Server Cú pháp kiểu dữ liệu Kích thước tối đa Giải thích CHAR(kich_thuoc) Tối đa 8000 kí tự. kich_thuoc là số kí tự lưu trữ. Độ dài cố định. Thêm dấu cách về bên phải để bù phần trống cho đủ số kí tự. Không chứa kí…