DAINGANXANH.COM

Thẻ: X6

  • Xử lý lỗi Invalid Class String của EndNote X6 cài trên win 64

    Tình hình là vừa cài xong cái EndNote X6 (thấy mới là ham) mà cài xong nó lỗi “Invalid class string” khi Insert Citation. Tìm hiểu thì biết không phải một mình mình bị lỗi này nên note lại cách xử lý lỗi này lỡ vài bữa quên lại phải mò mẫm. Các bước xử nó:…