Tai nạn ngôn ngữ

Cái tội hay nói lái, hôm nay đọc báo, thấy bài “Lương không đủ sống” mà cười đau cả bụng!


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *