DAINGANXANH.COM

Tại tâm

Chỉ thấy mặt tốt là do tâm còn phiến diện
Nhìn đâu cũng thấy tối là do tâm không sáng
Nhìn chỉ thấy hận thù là do tâm không đủ yêu thương
Thấy hơn thua, ganh tỵ là do tâm đố kỵ
Mọi sự vật hiện tượng đều có hai mặt.


Tác giả

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *