Thèm cả nhà mình được đứng trong đám đông như này …

Clip này là một trích đoạn của Symphony No.9 của Beethoven (犀利士
Ode to joy) được biểu diễn theo fong cách flashmob.