The best coin ever spent …

Thèm cả nhà mình được đứng trong đám đông như này ...

Clip này là một trích đoạn của Symphony No.9 của Beethoven (Ode to joy) được biểu diễn theo fong cách flashmob.

Leave a Comment