The best coin ever spent …

Thèm cả nhà mình được đứng trong đám đông như này …

Clip này là một trích đoạn của Symphony No.9 của Beethoven (Ode to joy) được biểu diễn theo fong cách flashmob.