Lẩn thẩn mà vui giữa thế gian
Mặc trời mặc đất chẳng lo toan
Nghịch vần nghịch điệu đôi con chữ
Để thấy yên bình giữa hỗn mang