Tháng 2/2011 dainganxanh cung cấp đến các bạn phần mềm V-iSpring Presenter 5.x và được nhiều bạn đón nhận đưa vào ứng dụng.
Tuy nhiên, đến nay iSpring Solution đã chính thức nâng lên phiên bản 6.x với nhiều tính năng tuyệt với hơn rất nhiều. Với đặc điểm nổi trội của phiên bản 6.x, dainganxanh quyết định ngưng hỗ trợ phiên bản 5.x và chuyển sang hỗ trợ phiên bản 6.x.
Để nhận bộ phần mềm iSpring Suit 6.x phiên bản tiếng Việt (gồm iSpring Pro (thay thế Presenter), iSpring Quiz Maker, và iSpring Kinetics) các bạn liên hệ dainganxanh@moet.edu.vn (0918918447). Hiện tại chưa thể public vì lý do chưa thỏa thuận được với iPS về bản quyền phần mềm này.
Tin vui: Đã có đủ bộ 6x với các phiên bản 6.0, 6.1, và cả 6.2 (mới nhất).

Xem lại bài giới thiệu V-iSpring Presenter 5.x:
https://dainganxanh.wordpress.com/2011/03/02/v-ispring-presenter-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-so%E1%BA%A1n-bai-gi%E1%BA%A3ng-di%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-theo-chu%E1%BA%A9n-e-learning/