Qua đó, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu do UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

 

Toàn cảnh lớp học

Vào các ngày 16; 21-22/7/2020 Sở VHTTDL phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Đồng Xoài, Bù Đốp, Đồng Phú, tổ chức lớp củng cố mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Báo cáo viên Sở VHTTDL và Công an các huyện và thành phố. Về dự lớp tập huấn có hơn 578 học viên, đại diện cho UBND huyện, thành phố: Các ban ngành Văn hóa, Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Tư pháp; Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, công chức Văn hóa, Công chức tư pháp, Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban MTTQ; Trưởng ấp, Hội Liên hiệp phụ nữ, Công an viên và Trưởng Ban MTTQ. Của các . Huyện Đồng Phú:  Tân Lập, Thuận Lợi, Đồng Tâm, Thuận Phú; huyện Bù Đốp:  Xã Phước Thiện, xã Thiện Hưng, xã Thanh Hoà, xã Tân Tiến; thành phố Đồng Xoài: phường Tân Đồng, phường Tân Xuân, phường Tân Thiện, phường Tân Phú, phường Tân Bình, phường Tiến Thành, xã Tân Thành, xã Tiến Hưng.

Buổi tập huấn nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng cho Ban Chủ nhiệm, nhóm xung kích về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Vấn đề xây dựng Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; thành lập địa chỉ tin cậy; thành lập nhóm xung kích phòng, chống bạo lực gia đình. Thực trạng bạo lực gia đình và các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn bạo lực gia đình. Khung pháp lý liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam.

[ad_2]