Dùng khi nào

Khi ghi hình bài giảng hoặc trình chiếu trực tuyến trong nhóm / lớp học

Mục đích

Khi trình chiếu MS PowerPoint thì slide trình chiếu sẽ chiếm hết màn hình máy tính (full screen) mà bạn lại không muốn điều đó. Tip này hướng dẫn bạn trình chiếu trên một phần màn hình, phần còn lại để hiển thị note, toàn văn giáo án hoặc bất cứ nội dung gì cần dùng khi trình chiếu mà không muốn người xem nhìn thấy.

Cách làm

Cách 1. Điều chỉnh trong Set up Slishow của PowerPoint thành Browsed by an individual

Không trình chiếu online được nếu không dùng account office 365 nhưng đảm bảo đầy đủ các hiệu ứng, gần đủ các tính năng của PowerPoint khi trình chiếu full screen.

Cách 2. Dùng Google Slide trên Browser

Dễ dàng trình chiếu online khi nhóm/lớp cùng dùng gmail nhưng có một vài tính năng không hoạt động.

  1. Upload file PowerPoint lên Google Drive
  2. Mở và chọn “Open with Google Slide”
  3. Chọn “Present”
  4. Chọn “Exit full screen” hoặc Ctrl+Shift+F
  5. Điều chỉnh cửa sổ Browser theo kích cơ bạn muốn.

Hướng dẫn bằng hình ảnh

Cách 1

Cách 2

Upload lên Google Drive mở file và thực hiện 3 bước sau: