DAINGANXANH.COM

Tứ cú vô danh v3.1

Ngày nhớ, tháng nhớ, năm nhớ
Bao nhiêu dự định ước mơ
Năm nhớ, tháng nhớ, ngày nhớ
Biết em có đợi có chờ…
.

Tác giả

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *