Tuyến du lịch Quốc lộ 14 – Bình Phước


(CTTĐTBP) – Tuyến du lịch Quốc lộ 14: Đồng Xoài – trảng cỏ Bàu Lạch – cụm thác trên sông Đồng Nai.

[ad_2]