– Ta có thể khẳng định ràng "Cuộc sống vốn phức tạp" song ta cũng hoàn toàn có thể nói "Cuộc sống thật đơn giản".
Vậy thực ra cuộc sống đơn giản hay phức tạp? Câu hỏi không khó trả lời và chắc chắn bạn sẽ trả lời đúng.
Bạn trả lời thế nào thì đối với bạn cuộc sống là như thế ây!

– Người ta chỉ thực sự sống từ khi biết vui, biết buồn; những người không biết 2 điều này thì mới chỉ là tồn tại chứ chưa phải là sống.
Nếu cuộc sống chỉ có niềm vui thì thật tẻ nhạt vì lúc ấy người ta không còn nhận ra đó là niềm vui nữa và thậm chí không có khái niệm "vui", trong từ điển cũng không tồn tại chữ "vui".
Tương tự, nếu cuộc sống chỉ có nỗi buồn thì người ta cũng không còn thấy đó là buồn nữa…. Nếu thế thì niềm vui tồn tại là bởi có sự tồn tại của nỗi buồn, chúng đối lập nhưng tương hỗ lẫn nhau để tồn tại.
Điều này rất tự nhiên và đương nhiên mỗi chúng ta – những con người đang sống đều được đón nhận.
Những lúc buồn là lúc ta nên tự nhủ "Phải như thế này thì rồi đây ta mới cảm nhận được vui là gì" và hãy đón nhận nỗi buồn một cách chủ động còn cứ để cho niềm vui đến bất ngờ – như thế sẽ vui hơn và cuộc sống sẽ đẹp hơn.

– Con người thường tự đưa ra cái gọi là "đúng" để làm gì bạn biết không?
Để đối lập với cái gọi là "sai" chứ còn làm gì nữa.
Nhưng thế nào là "đúng"?
Bạn đang tìm câu trả lời phải không? Chắc chắn bạn sẽ tìm được ít nhất một câu trả lời và cũng chắc chắn câu trả lời của bạn và tôi có chỗ khác nhau.
Như vậy ai trả lời đúng?
Tôi khẳng định tôi đúng, còn bạn?
….
Thế đấy, làm gì có "đúng" hay "sai". Chỉ là khác nhau thôi!
Vậy thì khi tranh luận điều gì đừng ngại trình bày ý kiến của mình và cũng đừng bảo thủ, tự cho mình là đúng hay tự cho mình là sai.
"Not right, not wrong, just different!"

Và… Bạn đừng cho những điều tôi nói trên đây là đúng hay sai vì … "Just different"!