Chiều lang thang xuống phố
Vấp phải cánh hoa rơi
Trách mình lơ đãng quá
Đau nhiều không hoa ơi