DAINGANXANH.COM

Vị trí…!

Vị trí...

Thấy hay mà cứ viết rồi lại xóa. Quyết định cuối cùng là để người xem tự ngẫm…


Tác giả

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *