Vị trí...

Thấy hay mà cứ viết rồi lại xóa. Quyết định cuối cùng là để người xem tự ngẫm…


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *