dainganxanh's blog (since 2005) ICT trong Giáo dục

Video Học liệu Công dân số

Video học liệu công dân số được thực hiện dưới dạng micro-learning, mỗi video trình bày rất ngắn gọn về một vấn đề chỉ khoảng 2 đến 5 phút.

null

About the author

dainganxanh

Leave a Comment