Video học liệu công dân số được thực hiện dưới dạng micro-learning, mỗi video trình bày rất ngắn gọn về một vấn đề chỉ khoảng 2 đến 5 phút.

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLx3UFys1IdBfmc9CHmI5fSMt0P43c5px3&layout=gallery[/embedyt]