DAINGANXANH.COM

Thẻ: cách mạng công nghiệp lần thứ 4

  • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

    Chúng ta đang tiến tới một cuộc cách mạng công nghệ làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp. Xét về phạm vi, mức độ và tính phức tạp, sự dịch chuyển này không giống với bất kỳ điều gì mà con người từng trải qua –…