Khung chương trình khoa học máy tính phổ thông

Các tổ chức, hiệp hội về khoa học máy tính gồm Association for Computing Machinery, Code.org, Computer Science Teachers Association, Cyber Innovation Center, và National Math and Science Initiative đã hợp tác cùng các tổ chức giáo dục và cộng đồng những người giảng dạy khoa học máy tính để xây dựng khung chương trình […]

Sách: Người nam châm – Bí mật của luật hấp dẫn

Quyển sách nào cũng có điều đáng để chúng ta học hỏi, đều chứa đựng những bài học từ trải nghiệm của tác giả. Tuy nhiên, không phải quyển sách nào cũng đáng đọc và vì thế, vấn đề không hề đơn giản để các bạn trẻ chọn cho mình những quyển sách “đáng đồng tiền […]