Nội dung Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Nguồn tin từ Bộ GD&ĐT: Ngày 12/4, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo giới thiệu về bản Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để xin ý kiến toàn thể nhân dân trước khi ban hành chính thức vào cuối năm 2017 Việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông được […]