DAINGANXANH.COM

Thẻ: giải đề

  • Sách: Luyện giải đề Tổ hợp KHXH 2017 Sử – Địa – GDCD

    Nguyễn Thị Thanh Ngọc – Phan Thanh Thủy – Từ Nhị Nhung (2017), NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Luyện giải đề Tổ hợp KHXH 2017 Sử – Địa – GDCD nằm trong bộ Mega Luyện đề 2017, được biên soạn từ những giáo viên có uy tín và kinh nghiệm nhiều năm biên…