Vô tâm của báo chí

Dễ tính cũng không thể hài lòng được với báo chí thời gian gần đây. Hết giật tít về các vấn đề bạo lực, gợi dục như “kinh hoàng”, “thảm khốc”, “không cưỡng được”, “bỏng mắt với …khủng”, … thì gần đây nhiều tờ báo còn vô tâm đến không thể chấp nhận được. Điển […]