ICT trong Giáo dục

Playlist Tập huấn Dạy học trực tuyến

Chủ đề: Một số kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến

Các video “Một số kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến” được giới thiệu trong lớp tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguồn: Bộ GD&ĐT
null

About the author

dainganxanh

Leave a Comment