DAINGANXANH.COM

Playlist Tập huấn Dạy học trực tuyến

Chủ đề: Một số kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến

Các video “Một số kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến” được giới thiệu trong lớp tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Tác giả

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *