Khóa học Lập trình vi điều khiển Robotics

Yêu cầu Học sinh đã biết về lập trình căn bản; Học sinh chưa biết về lập trình thì cần tham gia một vài buổi bổ túc về lập trình trước khi học (hoặc tham gia đầy đủ khóa lập trình căn bản tại VietSchool). Học sinh cần có laptop để sử dụng trong buổi … Read more

Khóa học lập trình sáng tạo căn bản

Dành cho học sinh chưa biết gì về lập trình, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học trở lên (từ 8 đến 17 tuổi). Hiện nay VietSchool đang nhận học sinh các lớp tại: Đồng Xoài, Đồng Phú, Phú Giáo. Mục tiêu: Thay đổi thói quen sử dụng máy tính, điện thoại: Thay … Read more

Khóa học Lập trình ứng dụng điện thoại Android

Yêu cầu Học sinh cần có laptop và điện thoại thông minh Android để sử dụng trong buổi học. Học sinh đã biết về lập trình căn bản hoặc chưa từng học lập trình nhưng có tiếng Anh tốt. (Nếu chưa đáp ứng hãy tham gia Khóa học lập trình sáng tạo căn bản – Scratch … Read more

Scratch, lập trình dễ như chơi ghép hình

Thật sai lầm khi cho rằng lập trình chỉ dành cho một số ít những người có nền tảng kiến thức về khoa học công nghệ và kỹ năng trình độ cao. Với Scratch, lập trình dễ như chơi ghép hình Hãy thử tìm hiểu về công cụ Scratch, bạn sẽ thấy mọi thứ đơn … Read more