CITAS – công cụ phân tích, đánh giá câu hỏi và đề thi trắc nghiệm

CITAS được thiết kế dựa trên lý thuyết khảo thí cổ điển, là một công cụ đơn giản, dễ sử dụng dành cho giáo viên, chuyên gia đo lường và đánh giá nhằm đánh giá các câu hỏi thi và bài thi. Người dùng chỉ cần nhập hoặc dán dữ liệu vào file Excel, kết quả […]