MS Teams: Lỗi đăng nhập khi cài trên desktop (error code 500)

Khi cài MS Teams trên máy tính có trường hợp xảy ra lỗi không đăng nhập được và yêu cầu restart kèm theo thông báo mã lỗi 500 có dạng: desktop-e6cbb193-f95d-48a5-931b-a365f5c04cfe Error code – 500 Failed to reach: https://teams.microsoft.com/err/500 Xử lý:  Click chuột phải trên icon góc phải bên dưới màn hình –> chọn Log […]