ICT trong Giáo dục

MS Teams: Lỗi đăng nhập khi cài trên desktop (error code 500)

Khi cài MS Teams trên máy tính có trường hợp xảy ra lỗi không đăng nhập được và yêu cầu restart kèm theo thông báo mã lỗi 500 có dạng:

desktop-e6cbb193-f95d-48a5-931b-a365f5c04cfe
Error code – 500
Failed to reach: https://teams.microsoft.com/err/500

Xử lý: 

Click chuột phải trên icon góc phải bên dưới màn hình –> chọn Log Out sau đó nhập thông tin đăng nhập lại.
 

About the author

dainganxanh

Leave a Comment