DAINGANXANH.COM

Thẻ: Unicode settings in SPSS

  • Sử dụng font unicode cho SPSS

    Từ phiên bản 16 trở đi SPSS cho phép sử dụng font unicode, nghĩa là bạn có thể gõ tiếng Việt có dấu thoải mái với các font như Arial, Times New Roman, Tahoma, Vergenda… Tuy nhiên một số người quen dùng SPSS các phiên bản trước vẫn phải dùng chữ tiếng Việt không dấu…