Từ phiên bản 16 trở đi SPSS cho phép sử dụng font unicode, nghĩa là bạn có thể gõ tiếng Việt có dấu thoải mái với các font như Arial, Times New Roman, Tahoma, Vergenda…
Tuy nhiên một số người quen dùng SPSS các phiên bản trước vẫn phải dùng chữ tiếng Việt không dấu hoặc sử dụng cách chép thêm font .vn hay VNI cho SPSS. Điều này dẫn đến trong một tài liệu lại sử dụng 2 bảng mã font khác nhau là VNI và Unicode trong khi quy định trình bày luận văn và báo cáo khoa học đều yêu cầu sử dụng thống nhất 1 bảng mã (Unicode).
Dainganxanh hướng dẫn bạn cách thiết lập để sử dụng các font trong bảng mã Unicode để dễ dàng hơn khi làm việc với SPSS.

1. Mở một Data trống

2. Chọn Edit –> Options…

3. Tại thẻ Genaral, trong phần ‘Character Encoding for data and Syntax’ chọn ‘Unicode’.

4. Click Apply –> OK

Vậy là xong!
Nếu cần chỉ định font chữ cụ thể thì vào View –> Fonts –> chọn font chữ –> OK
Chỉ định font chi tiết hơn nữa thì xem bài này: http://dainganxanh.wordpress.com/2012/05/09/change-font-trong-spss/
Chúc bạn thành công!