DAINGANXANH.COM

!!!

Dẫu thế nào đi nữa

Trái tim vẫn nồng nàn

Dẫu thế nào đi nữa

Cõi lòng đã nát tan


Tác giả

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *