Dẫu thế nào đi nữa

Trái tim vẫn nồng nàn

Dẫu thế nào đi nữa

Cõi lòng đã nát tan


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *