Có nhiều phần mềm hỗ trợ đọc và chuyển nội dung file ảnh thành dạng ký tự (chuyển hình thành chữ) giúp việc nhập nội dung văn bản in vào máy tính được thực hiện nhanh bằng cách chụp ảnh rồi chuyển đổi thành văn bản thay vì fải gõ lại.

Trên web này đã từng có bài hướng dẫn http://vietschool.net.vn/doc-van-ban-tu-file-anh/

Trong bài này, giới thiệu với các bạn một trong những ứng dụng android đọc ảnh mà tác giả thấy hài lòng nhất, hy vọng giúp các bạn thấy hữu dụng trong công việc:

Tên ứng dụng: Text Fairy (OCR Text Scanner)

Có trên Google Play (kho ứng dụng cho điện thoại android)

Tính năng:

Nhập ảnh: Chụp từ camera của thiết bị hoặc chọn ảnh có sẵn trong máy

Canh chỉnh: Cho phép chọn vùng cần nhận diện ảnh và tự cảnh chỉnh, xoay ảnh cho cân đối trước khi thực hiện đọc ảnh

Chuyển đổi: Sau khi nhận diện và chuyển đổi sang kỹ tự (text), ứng dụng sẽ tô đỏ những từ nghi vấn sai chính tả để người dùng chú ý và chỉnh sửa. Ứng dụng cho phép copy, tự động lưu trữ và cho phép xóa bỏ.


What the Text Fairy can do:

• Converts an image to text.
• Correct the viewpoint of an image.
• Edit extracted text.
• Copy extracted text into the clipboard for use in other apps.
• Convert the scanned page into PDF.
• Recognises printed text from more than 50 languages.
• Free and no ads.