Công nghệ thông tin

TechSmith Snagit 2021 Full

Thử nhiều phần mềm chụp ảnh màn hình để viết bài hướng dẫn, soạn slide bài giảng nhưng vẫn thích xài SnagIT. Làm biếng, chụp một hai tấm thì xài Snipping tool của Windows nhưng khi cần soạn bài là lại phải SnagIT mới thỏa chí. TechSmith Snagit 2021 là...

Continue reading...

Add SlideShare To WordPress oEmbed Without A Plugin

Go to the Dashboard and from the left menu, hover over Appearance. Click on Editor option from the drop down and find the file functions.php from the left side. Edit the file and add the following lines of code in it. // Add Slideshare oEmbed function add_oembed_slideshare(){ wp_oembed_add_provider( ‘http://www.slideshare.net/*’, ‘http://api.embed.ly/v1/api/oembed’);...

Continue reading...