– Một không gian lưu trữ dữ liệu dùng chung cho nhóm, cơ quan, trường học, ….
– Biến tài khoản gmail miễn phí thành Google Drive không giới hạn dung lượng.
Với 2 tính năng trên, tùy cách khai thác mà sẽ có hiệu quả khác nhau nhưng tệ lắm thì cũng đã rất ngon 🙂