“Một lớp học có 40 người đàn ông, sau khi đã trưởng thành, quyết định họp lớp. Một người trở về báo với vợ và nói phải mang một chai rượu vodka, đổ vào thùng, uống chung. Vợ khuyên: “Chỉ cần mang nước lã đến cũng được, vì đổ vào thùng rồi ai biết? 39 người kia mang rượu, mỗi mình mang nước lã cũng chẳng hề hấn gì!”.
Kết quả là hội lớp đó chỉ uống nước lã, vì ai cũng nghĩ như vậy.
Nên, trong hoạt động của tập thể, mong bạn đừng mang nước lã đến.