Chuỗi video bài giảng nhập môn phân tích dữ liệu cung cấp bởi Microsoft được lồng tiếng Việt

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLx3UFys1IdBcwl3uMAz1IPnN2wGOhsGYp&layout=gallery[/embedyt]