Dòng sông luôn hướng về suôi và an nhiên chảy, gặp đập thì tràn, qua ghềnh đá thì cuộn chảy, qua bình địa thì lặng lẽ êm trôi dù con người ta đặt tên là gì thì sông vẫn là sông, vẫn an nhiên chảy.