Chọn học sinh có năng khiếu vào đội tuyển HSG Tin học.

Sáng kiến kinh nghiệm 2013 Một trong những nhiệm vụ quan trong của trường chuyên là phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu nhằm phục vụ mục tiêu “phát triển năng khiếu của các em về một số môn học trên cơ sở đảm bảo giáo dục phổ thông toàn diện; giáo […]

Vận dụng lý thuyết khảo thí cổ điển nhằm nâng cao chất lượng đề trắc nghiệm khách quan

 Sáng kiến kinh nghiệm năm 2012 Trên thực tế, học lực (năng lực) của học sinh Việt Nam vẫn còn được đánh giá thông qua điểm số thô, nghĩa là điểm có được từ các bài thi/kiểm tra chứ chưa áp dụng các phương pháp thống kê chuyển đổi các điểm số thô thành điểm […]