Sáng kiến kinh nghiệm 2013

Một trong những nhiệm vụ quan trong của trường chuyên là phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu nhằm phục vụ mục tiêu “phát triển năng khiếu của các em về một số môn học trên cơ sở đảm bảo giáo dục phổ thông toàn diện; giáo dục các em thành người có lòng yêu nước, tinh thần vượt khó, tự hào, tự tôn dân tộc; có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học và sáng tạo; có sức khỏe tốt để tiếp tục đào tạo thành nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”[3]. Công tác phát hiện, tuyển chọn học sinh giỏi các môn học bậc THPT thường được thực hiện bằng cách tổ chức thi chọn học sinh vào đội tuyển với các bài thi để kiểm tra kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, do đặc thù của môn tin học nên việc kiểm tra kiến thức chuyên ngành là không thể thực hiện ngay đầu năm lớp 10. Vì vậy việc tuyển chọn học sinh thường được thực hiện bằng cách (1) dạy đại trà một thời gian sau đó mới cho thi chọn hoặc (2) giáo viên căn cứ vào kinh nghiệm đánh giá năng lực học sinh và học lực các môn tự nhiên ở cấp hai của học sinh để chọn vào đội tuyển. Cả hai cách trên đều có những hạn chế, theo cách (1) thì không thể chọn đội tuyển sớm được mà theo cách (2) thì mang tính cảm tính và thường không chọn được học sinh có năng khiếu thật sự ở môn Tin học.

Như vậy, việc nghiên cứu một phương pháp đánh giá năng lực, năng khiếu tiềm ẩn của học sinh ở môn tin học một cách bài bản, khoa học là thật sự cần thiết song đến nay chưa có đề tài nào đề cập đến vấn đề này. Trước nhu cầu thực tế trong công tác tại trường những năm qua, tác giả tiến hành nghiên cứu các phương pháp đánh giá năng lực trí tuệ của học sinh, các đặc trưng của môn tin học và kinh nghiệm giảng dạy của bản thân để xây dựng phương pháp đánh giá, tuyển chọn học sinh vào đội tuyển tin học một cách bài bản, khoa học. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Tuyển chọn học sinh vào đội tuyển bồi dưỡng HSG môn Tin học” nhằm chia sẻ cùng các bạn đồng nghiệp một công cụ tuyển chọn học sinh có năng khiếu tin học vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học.

Đây cũng là bước đầu thực hiện nhiệm vụ “Từng bước áp dụng phương pháp phát hiện năng khiếu, xác định chỉ số thông minh, chỉ số sáng tạo trong việc tuyển sinh vào trung học phổ thông chuyên” nêu tại Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 – 2020. Rất mong nhân được ý kiến phản biện, góp ý của quý thầy cô cùng các bạn đồng nghiệp.