Ghi lại những khoảng thời gian chuẩn bị, tập luyện cho học sinh biểu diễn chào mừng sự kiện CQT tròn 10 năm tuổi.
Cảm ơn tất cả các “bạn” đã hỗ trợ, đồng hành!
[embpicasa id=”5969302995130679393″]