DAINGANXANH.COM

Khung chương trình khoa học máy tính phổ thông

Các tổ chức, hiệp hội về khoa học máy tính gồm Association for Computing Machinery, Code.org, Computer Science Teachers Association, Cyber Innovation Center, và National Math and Science Initiative đã hợp tác cùng các tổ chức giáo dục và cộng đồng những người giảng dạy khoa học máy tính để xây dựng khung chương trình khoa học máy tính phổ thông (The K–12 Computer Science Framework).

Khung chương trình khoa học máy tính phổ thông được ra đời trong bối cảnh hệ thống giáo dục các quốc gia đang chuyển mình để đáp ứng yêu cầu giáo dục của thế kỷ 21 – khi mà học sinh không còn chỉ là người sử dụng máy tính mà còn là người kiến tạo và điều khiển máy tính; có hiểu biết và kỹ năng tư duy khoa học máy tính. Khung chương trình có thể dùng làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn, chương trình giáo dục, nâng cao năng lực trong giảng dạy khoa học máy tính và định hướng phát triển khoa học máy tính…

“Computer science has driven innovation in every field and is powering approaches to many of our world’s toughest challenges”. (K12CS)

Trang chủ của chương trình: http://k12cs.org
download Khung chương trình khoa học máy tính phổ thông tại đây.

[divider color=”blue” type=”solid” width=”100%” height=”1px” float=”left”][/divider] K-12 là cách gọi chung cho giáo dục tiểu học và trung học. Cách gọi này được sử dụng ở các nước như Mỹ, Canada, Hàn quốc,… K-12 được viết tắt cho các từ chỉ lớp đầu và lớp cuối của giáo dục phổ thông ở các quốc gia này (Chữ “K” viết tắt của từ kindergarten chỉ bậc giáo dục trẻ 4 đến 6 tuổi và “12” viết tắt của cụm từ “twelfth grade” – chỉ bậc giáo dục cho học sinh 17 đến 19 tuổi).

[divider color=”blue” type=”solid” width=”100%” height=”1px” float=”left”][/divider]

dainganxanh


Chuyên mục

Tác giả

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *