dainganxanh's blog (since 2005) Nghe - Xem - Đọc - Ngẫm

TCH – Cứ đi rồi sẽ đến

Cứ đi rồi sẽ đến – chương trình phỏng vấn tiến sĩ Alan Phan do VTC 10 thực hiện ngày 16 tháng 3 năm 2014

Cứ đi rồi sẽ đến (Alan Phan) from dainganxanh on Vimeo.

null

About the author

dainganxanh

Leave a Comment