Tặng ngay một tài khoản Google Drive không giới hạn dung lượng hoặc OneDrive dung lượng 1 Terabyte (TB).

Nhắn tin: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Mỗi tin nhắn sẽ đóng góp 20.000 đồng nhân n lần

Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động

Đối thượng nhận quà:

Thầy cô giáo có ủng hộ chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” bằng các hình thức nhắn tin hay chuyển khoản.

Cách thức nhận quà:

Cách 1. Điền thông tin tại link sau: https://forms.gle/MhsthfVtKWnXtp5Y7

Cách 2. Gửi email

  • Tiêu đề “Nhận quà chống Covid-19”.
  • Gửi đến: dainganxanh@msn.com
  • Nội dung: Họ và tên, Tên trường đang công tác, Địa chỉ trường. Loại quà muốn nhận (Google Drive hoặc OneDrive)
  • Đính kèm: Thầy cô chụp ảnh màn hình điện thoại có tin nhắn cảm ơn đã nhắn tin ủng hộ từ tổng đài 1407 (như hình bên) hoặc tin nhắn/ biên lại chuyển khoản ủng hộ.