Bây giờ anh chẳng còn chi
Chỉ còn nửa ổ bánh mì nhận chay
Ớt nhiều nên mắt cay cay
Chứ chay hay mặn bữa này cũng qua