DAINGANXANH.COM

Lâu ngày không gặp

Bao giờ thôi nhận ra nhau
Bao giờ thì nói “gặp đâu rồi hè…”
Đi đâu sao chẳng thấy về
Đi đâu biền biệt sơn khê muôn trùng


Tác giả

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *