Anh mang theo cặp kính hồng

Để em đều lúc trời giông gió về